Privacy

TWEESTROOM, gevestigd aan Nijmeegsestraat 65C, Gendt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.tweestroomsv.nl Nijmeegsestraat 65C, 6691 CM Gendt info@tweestroomsv.nl Persoonsgegevens die wij verwerken TWEESTROOM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tweestroomsv.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken TWEESTROOM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het bijhouden van ons ledenbestand
 • Het versturen van onze nieuwsbrieven
 • Het inventariseren van de voortgang van onze spelers
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren TWEESTROOM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het uitschrijven worden uw gegevens nog 1 seizoen bewaard. Aan het eind van het seizoen worden deze vernietigd Delen van persoonsgegevens met derden TWEESTROOM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken TWEESTROOM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TWEESTROOM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TWEESTROoM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tweestroomsv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TWEESTROOM wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Toestemming publicatie foto’s en video’s Bij onze verenging laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Deze opnames worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten zoals jeugdkamp, toernooien, speculaaspoppenacties etc. Ook u (of uw zoon/dochter) kan op deze foto’s (en soms video’s) te zien zijn. TWEESTROOM gebruikt deze materialen voor de volgende doeleinden:
 • Social media (facebook, instagram)
 • Website
 • Gemeentenieuws
 • Promotiemateriaal
Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. TWEESTROOM plaatst geen foto’s waardoor leden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze foto’s en video’s. Het is natuurlijk mogelijk dat u niet wilt dat foto’s op internet verschijnen. Bij het aangaan van het lidmaatschap heeft u de keuze om akkoord te gaan met de privacy overeenkomst. Daarnaast is er een extra keuze om akkoord te gaan met het publiceren van foto’s en video’s. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere personen foto’s maken tijdens activiteiten. TWEESTROOM heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat andere ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Dit kan via ledenadministratie@tweestroomsv.nl
Naam Functie Toegang tot Contactgegevens
Dimitri Gaarenstroom Penningmeester Inzicht in alles wat wordt ingevuld op het inschrijfformulier i.v.m. contributie penningmeester@tweestroomsv.nl
Jos Aarntzen Boekhouding Inzicht in alles wat wordt ingevuld op het inschrijfformulier i.v.m. contributie & incasso’s boekhouding@tweestroomsv.nl
Chris van Bostelen Technische commissie Inzicht in voornaam, achternaam, team en e-mailadres voor de inventarisatie van het nieuwe seizoen tc@tweestroomsv.nl
Yannick Bolder Ledenadministratie & Websitebeheer Inzicht in alles wat wordt ingevuld op het inschrijfformulier | Inzicht in voornaam, achternaam, team, e-mailadres i.v.m. nieuwsbrief en evt. IP-adres/rekeningnummer na aankoop in de webshop (speculaaspoppen/vrienden van) ledenadministratie@tweestroomsv.nl| info@tweestroomsv.nl
Hilde Wissing
Lianne Derksen
Evy Weijenberg
Meike Jansen
Social-media Beeldmateriaal van activiteiten voor social-media waar eventueel leden op afgebeeld staan. pr@tweestroomsv.nl