Preventiebeleid

Tweestroom accepteert geen ongewenst gedrag. Je moet je veilig voelen binnen onze sportvereniging. Binnen Tweestroom werken leden en trainers met elkaar samen. Pesten, (seksuele) intimidatie, geweld en discriminatie zouden niet voor moeten komen.  Daarom is dit preventiebeleid opgesteld.  

Dit preventiebeleid bestaat uit: 

  • Een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
  • Gedragsregels
  • Aannamebeleid sportbegeleiders

VertrouwensContactpersoon

We willen er in ieder geval voor zorgen dat als het wel gebeurt het zo snel en zo goed mogelijk wordt aangepakt. Maar daar hebben we elkaar voor nodig. Houd dus ogen en oren open. Meld wanneer, waar en hoe iets gebeurt dat echt niet kan, ook als je er zelf niet mee te maken hebt. En bedenk, het overkomt niet alleen anderen, het zou ook jou kunnen overkomen! 

Natuurlijk kun je terecht bij iedere vrijwilliger van Tweestroom die je vertrouwt. Deze vrijwilliger wijst je door naar onze Vertrouwenscontactpersoon Nicky Kuster

Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met haar opnemen. 

De vertrouwenscontactpersoon…:
– is het eerste aanspreekpunt bij kwesties als (seksuele) intimidatie, pesten, racisme en andere vormen van discriminatie, en (fysieke of verbale) agressie of geweld;
– zal je opvangen, te woord staan en elke melding aanhoren, zal je adviseren, en als nodig doorverwijzen. Vertrouwen en zorgvuldig werken zijn hierbij erg belangrijk;
– kan je bijstaan bij het indienen van een klacht;
– doet niets zonder jouw toestemming. 

 

ls er sprake van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). 

Gedragsregels Sportbegeleiders 

NOC*NSF heeft samen met de sportbonden gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, dus ook de Nevobo, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Het is belangrijk dat de begeleiders op de hoogte zijn van deze gedragsregels.  

 Klik hieronder voor de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF: 

Aannamebeleid Sportbegeleiders 

Bij het aanstellen van nieuwe sportbegeleider/vrijwilligers, zoals trainers en coaches, wordt altijd een kennismakingsgesprek gehouden, referenties nagetrokken en een VOG gevraagd.  

De nieuwe trainer/coach wordt bekend gemaakt met de Gedragsregels Sportbegeleiders (zie link hierboven) en gevraagd die te onderschrijven. Het bestuurslid TC draagt de verantwoordelijkheid voor dit aannamebeleid. 

Alle sporters, leiding en bestuursleden zijn lid van de bond (NEVOBO) en vallen daarmee onder de gedragsregels en het tuchtrecht van de bond.