Uitschrijfformulier

Mochten er problemen zijn met het invullen van het formulier, laat het ons dan even weten via ledenadministratie@tweestroomsv.nl.

Mocht je om wat voor reden je lidmaatschap voor het nieuwe seizoen willen opzeggen dan willen we benadrukken dat dit vóór 31 maart moet plaatsvinden.

Let hierbij op dat er een opzegtermijn van 1 kwartaal is. Dus men is naast het lopende ook het daaropvolgende kwartaal nog contributie verschuldigd.

Let op: de ledenadministratie wordt alleen op vrijdag bijgewerkt.