Werkgroep Techniek en beheer

De werkgroep Techniek en beheer is het aanspreekpunt voor alle technische zaken betreffende de senioren-lijn en houdt zich bezig met:

-> Teamindelingen
-> Trainingsschema
-> Het actief zoeken naar en het indelen van trainers en coaches
-> Ondersteuning van trainers en coaches
-> Organiseren van trainersavonden
-> Het technisch beleid
-> Competitie
-> Arbitrage
-> Materialen

Leden Werkgroep Techniek en beheer:

Voorzitter: Harry
Mini’s: Maartje
Aspiranten: Yvonne
Senioren: Britt
Recreanten Henk
Kledingbeheer: Sigrid & Anthoinet
Materiaal beheer: Timo & Tamara
Wedstrijdsecretariaat: Floor (jeugd) & Kiara (senioren)

Email: tc@tweestroomsv.nl