De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
– heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
– ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen
– was vaak je handen

Binnenkomst
Mogelijkheid tot handen schoonmaken bij automatische dispenser met sensor in hal.

Bewegwijzering
Sporthal binnen via zaaldeur. Sporthal uit via kleedkamers of doorloop kleedkamers scheidsrechters, dan via schooluitgang naar Sportcafé of parkeerterrein, ook hier 18+ houd 1,5 meter afstand.

Kleedkamers
Per kleedkamer 10 personen binnen. Leeftijd 18+, houd 1,5 meter afstand, ook tijdens het douchen. Kleedkamers zo schoon mogelijk achterlaten.

Toiletten
Sporters gebruiken toiletten in kleedkamers. Voor eventuele toeschouwers (indien toegestaan) gebruiken toiletten kleedkamers scheidsrechters. Toiletten entree alleen bereikbaar vanuit sportcafé.

Spreiding wedstrijden en trainingsuren
Teams van één vereniging kunnen gezamelijk naar binnen. 18 jaar en ouder houd 1,5 meter afstand. Bij opvolgende vereniging zaal betreden nadat de vorige vereniging de zaal heeft verlaten.

Hygiëne sportmaterialen
Gebruik zoveel mogelijk uw eigen materialen. Reining materialen die veel met de handen worden aangeraakt direct na elke trainingsactiviteit/wedstrijd (in toestellenberging staan reiniginsmiddelen)

Handhaving
Elke vereniging stelt per training en of wedstrijd een zaalwacht aan die tevens voor zijn of haar eigen vereniging de Corona maatregelen handhaaft en toeziet op naleving van de richtlijnen.