Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

 

Gendt, september 2021

UITNODIGING

voor

De Algemene Ledenvergadering op 1 oktober 2021, aanvang 20:45 uur

 

Beste TWEESTROOM ‘er,

Graag nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering op 1 oktober aanstaande, aanvang 20:45 uur, locatie kantine sportpark Walburgen

Let op: raadpleeg de site van de Bataven voor de geldende Coronamaatregelen in de sportkantine.

De agenda ziet er, conform ons Huishoudelijk reglement, als volgt uit:

–    Opening

–    Vaststelling agenda

–    Mededelingen en ingekomen stukken

–    Notulen vorige jaarvergadering 25-09-2020 – *1)

–    Jaarverslagen – *2)

–    Financieel verslag penningmeester

–    Bevindingen kascontrole commissie

–    Décharge Bestuur

–    Vaststellen van de begroting

–    Contributie vaststelling

–    Verkiezing van bestuur en kascontrolecommissie – *3)

–    Trainingen en competities

–    Rondvraag

–    Sluiting

 

Toelichting op de agenda;

*1) Concept notulen zijn op www.tweestroomsv.nl/media/documenten te vinden. Geef eventuele tekstuele onjuistheden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering door via secretariaat@tweestroomsv.nl.

*2) Jaarverslag is op www.tweestroomsv.nl/media/documenten te vinden.

*3) Aftredende bestuursleden:

Er zijn geen aftredende bestuursleden. De positie van voorzitter is wel vacant, net als een positie als Algemeen Bestuurslid (aandachtsveld PR).

Kandidaten kunnen zich uiterlijk 2×24 uur voor aanvang ALV schriftelijk aanmelden bij de secretaris (art.16 HH). Wil je vooraf meer informatie, neem gerust contact op met één van de bestuursleden.

Het bestuur van TWEESTROOM

Deel dit artikel!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp
Deel via Email