Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Gendt, september 2020

UITNODIGING

voor

De digitale Algemene Ledenvergadering op 25 september 2020, aanvang 21.00 uur

 

Om deel te kunnen nemen moet U zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via “Link niet meer beschikbaar”

Beste TWEESTROOM ‘er,

Graag nodigen we u uit voor de digitale algemene ledenvergadering op 25 september aanstaande, aanvang 21.00 uur.

De agenda ziet er, conform ons Huishoudelijk reglement, als volgt uit:

–    Opening

–    Vaststelling agenda

–    Mededelingen en ingekomen stukken

–    Notulen vorige jaarvergadering 25-10-2019 – *1)

–    Jaarverslagen

–    Financieel verslag penningmeester –

–    Bevindingen kascontrole commissie

–    Décharge Bestuur

–    Vaststellen van de begroting

–    Contributie vaststelling

–    Verkiezing van bestuur en kascontrole – *2)

–    Trainingen en competities en Coronaregels

–    Rondvraag

–    Sluiting

 

Toelichting op de agenda;

*1) Concept notulen zijn op www.tweestroomsv.nl/media/documenten te vinden.

*2) Aftredende bestuursleden: Annelie Meeuwsen (sec), Henk de Beijer (TC) en Jos Aarntzen (vz) (allen niet herkiesbaar), Verkiesbaar voor het bestuur: Ruth Plitscher (sec), Chris van Bostelen (TC)

Voor de voorzittersstoel zoeken we nog een kandidaat. Kandidaten kunnen zich uiterlijk 2×24 uur voor aanvang ALV schriftelijk aanmelden (art.16 HH). Aftredend kascontrole-lid: Harry Rensen

 

Het bestuur van TWEESTROOM

 

Hoe kunt U digitaal meedoen?

Heel simpel. Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u via het opgegeven e-mailadres 25 september 2020 rond 20:00-20:15 een email met hierin de link naar de online omgeving. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een laptop met een werkende internetverbinding. Voor meer informatie zie “Link niet meer beschikbaar”

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Deel dit artikel!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp
Deel via Email