Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Uitnodiging voor alle leden (of ouders van leden, waarvan de leden jonger zijn dan 18 jaar) van Tweestroom voor de Algemene Ledenvergadering

Datum:     vrijdag 8 december 2017 om 20.00 uur
Locatie:    in de sponsorruimte van het sportcafé Walburgen

Agenda:

1. Opening & Welkom
2. Workshop Roy Wassen
    – Wij merken dat onze vereniging aan het veranderen is. De maatschappij   verandert en de behoeftes van onze leden veranderen ook. Willen we een aantrekkelijke vereniging voor onze leden zijn en blijven, dan moeten we met elkaar het gesprek aan gaan over ‘hoe doen we dat dan?’.  We hebben Roy Wassen gevraagd om ons te faciliteren in dit gesprek.
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Notulen ALV 23 september 2016 (zie website verenigingspagina)
6. Jaarverslagen van:
– Secretaris
– Gym
– Commissies / Klankbordgroep
7. Verplichte vrijwilligersregeling stand van zaken
8. Vertrouwens contactpersoon (VCP)
9. Financieel verslag penningmeester
10. Bevindingen kascontrole commissie 11. Decharge Bestuur
12. Verkiezing kascontrole commissie
      – Judith Teunisse (aftredend) en Milou Rikken (2017-2018)
13. Vaststellen van de begroting
14. Contributie vaststelling
15. Bestuursverkiezing
      – Vacature Voorzitter (verkiesbaar)
– Vacature Secretaris (verkiesbaar)
– Penningmeester Robbert Bakker (verkiesbaar)
– Voorzitter Technische Commissie Henk de Beijer (verkiesbaar)
16. Jubilarissen
17. Rondvraag
18. Sluiting

Deel dit artikel!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp
Deel via Email