Geslaagde ALV

De ALV van afgelopen vrijdag 8 december was zowel gezellig als boeiend met een historisch hoge opkomst van zo’n 50 leden. Roy Wassen, bekend van diverse trainingen vanuit de Nevobo, verzorgde een workshop om ons te laten nadenken over wie we als vereniging willen zijn. Na een inleidende film mochten we in groepjes over de kernwaarden van Tweestroom nadenken. Vervolgens gingen we in discussie over een aantal prikkelende stellingen zoals “Liever geen trainer dan een slechte trainer”. En dat leverde leuke discussies op.

Verder nieuws uit de ALV:
-De verslagen van de secretaris (Annelie) en de commissies zijn binnenkort via onze website na te lezen.
-De speculaaspoppenactie is dit jaar bijzonder succesvol verlopen, met dank aan de activiteitencommissie. We kijken nu al uit naar de oliebollenverkoop.
– De klankbordgroep, onder de inspirerende leiding van Astrid Berns, was dit jaar ook weer een succes. Aangezien Astrid na dit seizoen gaat stoppen zoeken we een nieuwe voorzitter voor de klankbordgroep.
– Wie een EHBO cursus wil gaan volgen, kan zich aanmelden bij Annelie. Zodra we 7 aanmeldingen binnen hebben kunnen we weer een nieuwe cursus starten
– De papieren Nieuwsstroom gaat stoppen, en wordt opgevolgd door een digitale versie
– Gerard Bakker heeft enkele “supertankers” in het zonnetje gezet en dat heeft onze vereniging een leuk centje opgeleverd
– De sponsorcommissie heeft een leuk voorstel bedacht voor “Vrienden van .. “, en gaat dit uitbreiden tot een totaal sponsorpakket
– Nicky Kuster wordt onze vertrouwenscontactpersoon, en Nicky legt in een presentatie en een filmpje uit wat dat inhoudt
– Gerard Joosten oppert (in zijn rol als vertrouwenscontactpersoon Bataven) om met Nicky samen te gaan werken
– Han Castrop legt als penningmeester op zijn altijd verhelderende wijze verantwoording af over het seizoen 2016-2017
– De kascontrolecommissie (bestaande uit Judith en Milou) is enthousiast over Han’s boekhouding, en stelt voor aan het bestuur decharge te verlenen
– De aanwezigen gaan met overweldigend applaus akkoord.
– De nieuwe kascontrolecommissie (voor seizoen 2017-2018) bestaat uit Milou Rikken, Nicky Kuster en Geert Jansen als reserve.
– Jos Aarntzen presenteert de begroting voor 2018-2019. Het goede nieuws: de contributie hoeft niet omhoog!
– En dan de bestuursverkiezing: met pijn in ons hart nemen we afscheid van Han Castrop, Harry Rensen en Hennie Derksen (allen blijven overigens wel lid van Tweestroom!). Alle drie worden nog even goed in het zonnetje gezet.
– Het goede nieuws: Henk de Beijer (coordinator TC) en Robbert Bakker (penningmeester) worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Aangezien niemand bezwaar heeft (!) worden ze per direct in het bestuur verwelkomd.
– Robbert legt uit dat hij als penningmeester samenwerkt met een financieel team. Dit team bestaat uit Jos Aarntzen (bankrekeningen, spreadsheets en kritisch rekenwerk), Hans Wessels (contanten en uitbetalingen), Saskia Maters (incasso’s en ledenadministratie) en Yannick Bolder (sponsorgelden en ICT)
– Henk is al volop met TechTeam aan de slag over allerlei technische aangelegenheden, en is al bijna ingewerkt.
– Lianne van Ampting gaat het bestuur begeleiden bij het ontwikkelen van een strategisch plan. Super!
– We zoeken nog wel een voorzitter. Wie weet een geschikte kandidaat?
– Begin 2018 organiseren we (met Roy) een TC cursus (technische zaken) en een cursus voor onze jeugdtrainers. Voor elke cursus hebben we nu al dertien deelnemers.
– Annelie legt uit dat zij als secretaris heel graag wat ondersteuning wil, vanwege haar studie. Er worden meteen al wat contacten gelegd.
– En tot slot zetten we ook onze jubilarissen Kees Mahler, Lian Steenhof, Marga Sommeling en Truus Huizinga nog even in het zonnetje.

We kijken terug op een geslaagde en gezellige ledenvergadering. Er is nog lang nageborreld.
Robbert Bakker

Deel dit artikel!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp
Deel via Email