Jos Aarntzen

PR commissie

Anthoinet van den Heuij

Bestuurslid

Chris van Bostelen

Technische Commissie

Milou Rikken

Wedstrijdsecretariaat

Robbert Bakker

Penningmeester

Ruth Plitscher

Secretariaat

Lianne van Ampting

Vice-voorzitter

Vacant

Voorzitter