Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) is het aanspreekpunt voor alle technische zaken betreffende de senioren-lijn en houdt zich bezig met:

-> Teamindelingen
-> Trainingsschema
-> Het actief zoeken naar en het indelen van trainers en coaches
-> Ondersteuning van trainers en coaches
-> Organiseren van trainersavonden
-> Het technisch beleid
-> Competitie
-> Arbitrage
-> Materialen

Leden TC:

Fleur: afdeling mini’s
Chris: afdeling aspiranten
Hilde: afdeling senioren
Henk: afdeling recreanten
Yvonne: scholenclinics

Email: tc@tweestroomsv.nl