De Technische Commissie (TC) is het aanspreekpunt voor alle technische zaken betreffende de senioren-lijn en houdt zich bezig met:

-> Teamindelingen
-> Trainingsschema
-> Het actief zoeken naar en het indelen van trainers en coaches
-> Ondersteuning van trainers en coaches
-> Organiseren van trainersavonden
-> Het technisch beleid
-> Competitie
-> Arbitrage
-> Materialen

Leden TC:

Bram Peters
Chris van Bostelen
Yvonne Joosten
Yvonne Kersten
Henk de Beijer
Hilde van Meerendonk
Fleur Bolder

Email: tc@tweestroomsv.nl